Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője Száraz Zoltán, 2624, Szokolya, Liget utca 4 (a továbbiakban adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján az oldal felhasználói, látogatói (a továbbiakban felhasználó) felé az alábbi tájékoztatást adja.

Az adattárolás lehetséges esetei:

Megrendelés, üzenet és email küldés

A weboldal felületén működő megrendelési rendszeren keresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést.
Amennyiben a felhasználó elektronikus levelet, vagy üzenetet küld, úgy a felhasználó elektronikus levelezési címe az adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül. A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási név (ha eltér), számlázási cím,
szállítási cím.

Megrendelés esetén a felhasználó megadott személyes adatok egy része – a név, lakcím és telefonszám – a tároláson kívül a kiszállítást elvégző csomagküldő szolgálat és annak képviselője részére továbbítva lesznek. Ez a kiszállítás lebonyolítása miatt szükséges.

Adatfeldolgozók:

Név: Székhely: Adatfeldolgozói feladat:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
csomagküldő szolgálat

 

Az adatkezelő személye

A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő – aki a levelező rendszer kizárólagos és a weboldal üzemeltetője és jogosultja – fér hozzá.

Adatkezelő neve és elérhetősége:
Száraz Zoltán
Cím: 2624, Szokolya, Liget utca 4.
Email: info@emberolto.com

Az adatkezelés célja és jogcíme:

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó önkéntes
hozzájárulása, a számlázás esetében pedig kötelező jogszabályi adatszolgáltatás a számviteli
törvény alapján.

Az adatkezelést az adatkezelő a kiszállítás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban, valamint a számla kiállítása során és annak érdekében végzi.
Az e-mail cím tárolása a levelezési rendszerben a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében történik.
Az adatkezeléshez a felhasználó megrendelés leadásával a hozzájárulását adja.
E-mail küldésével a felhasználó hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő levelezési rendszerében a felhasználó e-mail címe tárolva legyen.
Felhasználói jogok:
Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez
Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;

Az adatkezelés megszüntetése:
Az adatkezelő a felhasználó adatainak nyilvántartási rendszerében történő tárolását a felhasználó kérésére 24 órán belül köteles megszüntetni.

Tisztelettel:
Száraz Zoltán

 

A fentieket tudomásul vettem, hozzájárulok a megrendelés, üzenet vagy az email küldés során közölt bármely személyes adatom fenti úton történő kezeléséhez.